Badacze Instytutu Badań Outdooru zaprezentowali wstępne wyniki projektu Outdoor Track podczas XVI Kongresu Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), który odbył się w dn. 22-23 października 2015 r. w Warszawie.

Ich wystąpienie pt. „Miliony spojrzeń. O trajektoriach Polaków w największych polskich miastach” zostało docenione przez kongresową publiczność i zajęło czwarte miejsce w plebiscycie na najlepszą prezentację.

http://www.kongresbadaczy.pl/2015/index.php/miliony-spojrzen-o-trajektoriach-polakow-w-najwiekszych-polskich-miastach