Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pokazującym nowoczesne rozwiązania zastosowane w projekcie Outdoor Track na tle historii kształtowania się standardów pomiaru widowni outdooru na świecie.

http://oohmagazine.pl/9615,outdoor-track-%E2%80%93-projekt-instytutu-badan-outdooru.html