Podczas spotkania zaprezentowano IDS – Inventory Delivery System. Narzędzie ma umożliwić wiarygodne zbadanie zasięgu planowanych działań OOH, zgodnie z metodologią przyjętą w badaniu Outdoor Track. Platforma uwzględni nośniki 2 największych firm OOH: AMS i Ströer w 10 aglomeracjach objętych badaniem. Spotkanie zorganizowane przez IBO miało charakter warsztatowy – uczestnikom pokazano panel administracyjny systemu i zapoznano z  podstawowymi funkcjami. „Opowiedzieliśmy też, na jakich zasadach będziemy je udostępniać” – mówi Waldemar Kruk, członek zarządu IBO.

Instytut Badań Outdooru zainaugurował kolejny etap Outdoor Tracka – pierwszego badania polskiego rynku reklamy zewnętrznej. Po przekazaniu wyników pomiarów firmom uczestniczącym w projekcie, stworzono platformę do autoryzacji badań OOH, która została zaprezentowana podczas specjalnego warsztatu dla przedstawicieli domów mediowych.

W pierwszym kwartale 2019 Instytut planuje cykl szkoleń organizowanych w poszczególnych domach mediowych. „Zależy nam, by IDS stał się preferowanym narzędziem planowania OOH wśród klientów. Pozwoli to zrealizować podstawowy cel badania Outdoor Track, czyli umożliwienie klientom planowania i zakupu OOH w oparciu o wiarygodne dane nt. widowni i  mierzalne parametry, takie jak GRP i częstotliwość” – dodaje Bartosz Barański, członek zarządu IBO.

Projekt Outdoor Track jest realizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie bazuje na następujących danych:

  • natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o  Macierze Ruchu przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu;
  • dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologię GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS;   
  • baza danych o nośnikach reklamowych, uwzględniająca wszystkie cech fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter).

Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: agl. warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach aglomeracji).