Instytut Badań Outdooru ma nowy zarząd. W jego skład weszli Marcin Siemko z AMS i Grzegorz Mikietyński ze Ströer Polska.

Marcin Siemko jest dyrektorem ds. finansowych i IT w AMS S.A, natomiast Grzegorz Mikietyński piastuje stanowisko General Counsel, Ströer Polska Sp. z o.o.

Bartosz Barański, Chief Data Officer w Ströer Polska Sp. z o.o. oraz Waldemar Kruk, Head of Business Intelligence, AMS S.A., obejmują stanowiska Pełnomocników ds. Metodologii Badań, zapewniając tym samym kontynuację działalności badawczej IBO przez ten sam, doświadczony zespół.

Zmiany organizacyjne mają na celu wzmocnienie osobowe Spółki i dalszy rozwój projektu Outdoor Track.