Czy można prognozować ruch pasażerski w trakcie epidemii?

Czy można prognozować ruch pasażerski w trakcie epidemii? Prognozowanie ruchu samochodowego i potoków pasażerskich stało się prawie dziedziną naukową. Stworzono wiele teorii opartych o różnorodne badania naukowe. Dominujące jeszcze 30 lat temu podejście, oparte na przeliczaniu potoków ruchu wskaźnikami zmian wyliczonymi na podstawie archiwalnych pomiarów, zastąpiły bardziej wyrafinowane metody wykorzystujące modele matematyczne odwzorowujące zachowania komunikacyjne … Czytaj dalej Czy można prognozować ruch pasażerski w trakcie epidemii?