Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Instytut Badań Outdooru IBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11 (Brain Embassy, Piętro 6), NIP: 5213654596, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474944, kapitał zakładowy w wysokości: 600.000,00 zł.

Prawa Autorskie

Wszelkie prawa do niniejszej strony oraz jej zawartości z uwzględnieniem elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o.
Zarówno niniejsza strona jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Polityka Cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych oraz w celu dopasowania treści reklamowej. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce internetowej.