Czym jest Instytut Badań Outdooru

Instytut Badań Outdooru Sp. z o.o. (skrót: IBO; wymawiaj: IBEO) powstał w 2013 roku w odpowiedzi na potrzebę rozwoju i zwiększenia konkurencyjności rynku reklamy zewnętrznej w Polsce (OOH) w stosunku do innych mediów.

Instytut został założony przez trzy wiodące firmy na polskim rynku reklamy zewnętrznej (ponad 81% proc. rynku liczonego wartościowo)1: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o.

IBO jest organizacją otwartą dla rynku OOH w Polsce.

Podstawą działalności Instytutu jest wprowadzenie na polski rynek wspólnego standardu badawczego reklamy zewnętrznej. Standard opracowywany jest w ramach projektu badawczego Outdoor Track.

Oprócz działalności badawczej Instytut Badań Outdooru będzie popularyzował wszystkie istotne inicjatywy informacyjne i edukacyjne dotyczące szeroko rozumianego rynku outdooru w Polsce. Od listopada 2015 roku Instytut jest członkiem Porozumienia Badaczy Mediów, inicjatywy zrzeszającej instytucje badające rynek mediów w Polsce.


Historia powstania

Kalendarium

Rok 2015

Listopad 2015 – Instytut Badań Outdooru dołącza do Porozumienia Badaczy Mediów – inicjatywy zrzeszającej firmy badające rynek prasy (Polskie Badania Czytelnictwa), telewizji (Nielsen), radia (Komitet Badań Radiowych), internetu (Polskie Badania Internetu) oraz reklamy (Kantar Media).

Październik 2015 – prezentacja wstępnych wyników badania Outdoor Track na XVI Kongresie Badaczy Rynku i Opinii.

Kwiecień 2015 – zakończenie badania założycielskiego Travel Survey przez Millward Brown 
i Ipsos.

Marzec-kwiecień 2015 – pomiary natężenia ruchu dla aglomeracji trójmiejskiej i krakowskiej.


Rok 2014

Październik-listopad 2014 – pomiary natężenia ruchu dla GOPu, aglomeracji łódzkiej i szczecińskiej.

Kwiecień 2014 – rozpoczęcie pomiaru Travel Survey przez Millward Brown i Ipsos.

Marzec-kwiecień 2014 – pomiary natężenia ruchu dla aglomeracji: warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej i lubelskiej.

Luty 2014 – utworzenie bazy nośników Inventory Management System.


Rok 2013

Grudzień 2013  – podpisanie umowy z firmą MGE Data odpowiedzialną za modelowanie danych pochodzących z Travel Survey oraz łączenie wszystkich komponentów projektu badawczego w całość (w tym Inventory Management System (IMS)).

Grudzień 2013 – podpisanie przez IBO umowy z firmami badawczymi Millward Brown i Ipsos i uruchomienie tym samym pierwszego komponentu projektu badawczego Outdoor Track – Travel Survey.

Listopad 2013 – podpisanie umowy z Biurem Inżynierii Transportu wykonującym badanie pomiaru natężenia ruchu.

Październik 2013 – podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IBO i SAR o współpracy dotyczącej konsultowania i wdrażania wyników badań reklamy zewnętrznej.

Październik 2013 – powołanie na prezesa IBO Pawła Tyszkiewicza, pełnomocnika zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Styczeń 2013 – wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na powołanie Instytutu Badań Outdooru.


Właściciele

Projekt badań reklamy zewnętrznej został zainicjowany przez trzy firmy out-of-home w Polsce: AMS SA, Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. Od listopada 2018 roku właścicielami IBO są AMS SA i Ströer Polska Sp. z o.o.

O firmie AMS S.A.

AMS przykłady

Logo AMSAMS jest liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce, zdobywcą licznych nagród. Działa w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH. Od września 2002 r. należy do Grupy Agora. Klientom oferuje skuteczne kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na blisko 23 tys. powierzchni reklamowych, dysponując, jako jedyna firma, systemami nośników z każdego segmentu rynku.

AMS jest liderem w segmencie mebli miejskich – na podstawie kontraktów z największymi gminami w Polsce wyposażył w nie ponad 30 największych polskich miast. Zrealizował pionierskie na polskim rynku inwestycje w zrewitalizowanych obszarach Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Spółka jest wyłącznym operatorem wiat przystankowych w Warszawie i Krakowie.

AMS znany jest z działań społecznych, m.in. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. W 2013 roku spółka powołała do życia Fundację „Akademia Integracji”. W ramach działań na rzecz środowiska prowadzi programy – Galeria Plakatu AMS i AMS dla miast.

www.ams.com.pl

O firmie Ströer Polska sp. z o.o.

1_stroer_1

Logo STROERSpółka będąca częścią europejskiej grupy Ströer Media AG – wiodącego dostawcy usług reklamowych out-of-home oraz online. Firma oferuje zindywidualizowane i w pełni zintegrowane rozwiązania komunikacyjne klasy premium. Na polu mediów cyfrowych, Ströer wyznacza w Europie nowe standardy w zakresie innowacji i jakości otwierając tym samym nowe, zaawansowane możliwości kontaktu reklamodawcy z konsumentem.

Firma oferuje reklamy na ponad 280.000 powierzchni reklamy zewnętrznej i kilka tysięcy stron internetowych. Z łącznym przychodem w wysokości 720 milionów euro za rok obrachunkowy 2014, Ströer Media AG jest jedną z wiodących firm reklamy zewnętrznej w Europie.

Grupa Ströer zatrudnia blisko 2400 pracowników w ponad 70 lokalizacjach.

www.stroer.pl


Partnerzy

Route (UK)

logo ROUTE UKeye-trackingowemu, który koryguje widoczność nośnika, wiemy, ile osób rzeczywiście widzi nośniki reklamowe. W efekcie możemy określić liczbę realnych kontaktów z nośnikiem – VISIBILITY ADJUSTMENT INDEX (VAI) i co ważne, jest to jedyny taki parametr w badaniach mediów.


Biuro Inżynierii Transportu

Logo Biuro Inżynierii TransportuBiuro projektowe zajmujące się badaniami komunikacyjnymi, projektowaniem dróg i ulic, wdrażaniem systemów sterowania ruchem drogowym i innymi pracami projektowymi związanymi z komunikacją.

BIT dostarcza do Outdoor Track danych w zakresie natężenia ruchu – bada globalną liczbę przemieszczeń osób w wymiarze dobowym, tygodniowym i miesięcznym. Dane o natężeniu uwzględniają zmienność ruchu w odniesieniu do dni tygodnia i poszczególnych miesięcy w roku. W projekcie IBO dane te są podzielone na 3 kategorie ruchu:

  • pieszy
  • komunikację miejską
  • transport indywidualny

Navteq

logo NAVTEQAmerykańska firma dostarczająca dane do Systemów Informacji Geograficznej. W ramach badania Outdoor Track dostarcza mapy cyfrowe wykorzystywane do agregacji danych pomiarowych.


Ipsos i Millward Brown

Ipsos to trzecia co do wielkości światowa grupa badawcza, obecna na 84 rynkach. Millward Brown jest największym ośrodkiem badań marketingowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach badania Outdoor Track te dwie firmy badawcze odpowiadają za przeprowadzenie Travel Survey, w ramach którego dostarczane są dane o zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców danej aglomeracji. logo MWPróba ponad 5 tysięcy mieszkańców poruszała się przez 14 lub 28 dni z nadajnikiem GPS MOBITESTEM. Mobitest jest urządzeniem, które pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji użytkownika w czasie ciągłym.

Travel Survey sprawdza nie tylko ścieżki, którymi poruszają się konsumenci, ale dzięki wywiadom dostarcza bogatej wiedzy na temat badanych osób.


Red Research

Logo Red ResearchBrytyjska firma zajmująca się badaniami rynku i mediów. Rola Red Research w badaniu Outdoor Track polega na stworzeniu modelu Reach & Frequency, dzięki któremu powstają wskaźniki mierzenia widowni.


MGE Data

logo MGE DATAMGE Data gromadzi dane ze wszystkich etapów badania. Zebrane dane są agregowane 
w systemie Inventory Management System (IMS). IMS to baza danych zawierająca kompletne informacje na temat cech fizycznych konkretnych nośników, która obejmuje: rozmiar nośnika, odległości od drogi, azymut, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter oraz zintegrowane dane o strumieniach ruchu.


Źródła:
1) Monitoring Wydatków Reklamowych Kantar Media, przychody w 2018 roku.